Provozní řád

Provozní řád ubytování v Apartmánech Nežárka

Provozní řád ubytování v apartmánech

Nežárecká 85/IV, 377 01 Jindřichův Hradec.

Pro zajištění bezpečného provozu a zdraví neohrožujícího prostředí v prostorách apartmánů, vydáváme tento Provozní řád, který je závazný v rozsahu seznámení pro všechny osoby zdržující se v prostorách domu na základě smluvního vztahu.

Tento Provozní řád je vydáván i jako součást prevence rizik v domě, dle ustanovení § 102 Zákoníku práce.

A. Provozovatel a poskytované služby Provozovatel:

Martin Lukschal       
Sídlo: Nežárecká 85/IV

377 01 Jindřichův Hradec

IČ: 73505471

Účet vedený u ČSOB Jindřichův Hradec

Č.ú.: 290598740/0300

www.apartmanynezarka.cz

e-mail: ubytovani@apartmanynezarka.cz

Telefon: +420 728 37 70 37

Odpovědná osoba: Martin Lukschal, provozovatel, Radka Lukschalová, provozovatelka

Rozsah služeb:

Ubytování v soukromí - trvalé služby.

 

B. Ubytovací služby:

 • ●  Host je povinen při ubytování předložit platný občanský průkaz nebo cestovní doklad. 

 • ●  Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí tento Provozní řád v plném rozsahu a vyjadřuje s ním bezvýhradný souhlas. 

 • ●  Host je povinen být ohleduplný vůči jiným ubytovaným hostům, udržovat pořádekčistotu a dodržovat ustanovení tohoto Provozního řáduV případě hrubého porušení, má provozní  právo odstoupit od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby, před uplynutím dohodnuté doby, přičemž host uhradí doposud poskytnuté ubytovací služby. 

 • ●  K ubytování slouží 3 apartmány, a to dva 4-lůžkové + 1 přistýlka a jeden  2-lůžkový + 1 přistýlka. Ubytování poskytujeme výhradně od 2 nocí a více. 

 • ●  K výměně lůžkovin dochází vždy při změně ubytované osoby. 

 • ●  Při manipulaci s prádlem je postupováno tak, aby nedošlo ke kontaktu prádla čistého s prádlem použitým. 

 • ●  Vzhledem k zaměření ubytování je stanoven noční klid po dobu od 22:00 do 7:00 hodin. 

 

Rezervační a storno poplatky:

Storno 24 h před zahájením pobytu:

100 % z ceny  1. dne neuskutečněného pobytu

 

C. Odpovědnost za škody:

 • ●  Na počátku ubytování přebírá objednavatel apartmán bez závad. Případné zjištěné závady je povinen neprodleně oznámit. Při poškození apartmánu, nebo jiného zařízení domu, z nedbalosti nebo úmyslně, nebo při ztrátě nebo zlomení klíče, host uhradí vzniklou škodu v plném rozsahu. 

 • ●  Bude-li zjištěno takové poškození vybavení apartmánů, kdy nebude možné uvedení do původního stavu (nevratná mechanická, chemická a jiná poškození výmaleb, čalounění, matrací, lůžkovin, nábytku, elektroniky, koupelnové keramiky apod.), uhradí host cenu poškozeného zařízení na základě provozovatelem doložené pořizovací ceny. 

 • ●  Podle předchozího bodu bude postupováno i v případech poškození vybavení domu v ostatních společných prostorách. 

 • ●  Parkování vozidel hostů je umožněno na pozemku (parkovišti) před domemMajitel nezodpovídá za krádež osobních věcí a jiných cenností ponechaných v automobilech a také neručí za cennosti ani peníze odložené v neuzamčených prostorách. 

 • ●  Vstup na soukromý pozemek domu (zahradu) a okolí vnitřní části dvora je striktně zakázán. Hosté však mohou využívat na dvoře altán s posezením, lednici i gril. Vše si musíte po sobě uklidit a vyčistit. Využívat můžete také dětské hřiště, děti však nesmí pobývat na hřišti sami bez dozoru rodičů. Za děti nesou odpovědnost sami rodiče. Při nedodržení pravidel budete vykázáni z prostor.  

 

D. Bezpečnostní pravidla a opatření:

 • ●  Při pobytu s dětmi je třeba dbát zvýšené opatrnosti, např. nenaklánět se z okennesahat na horké spotřebičeostré předměty. 

 • ●  Host nesmí v prostorách domu přechovávat zbraně, výbušniny a zábavnou pyrotechniku, držet nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy. 

 • ●  Host nesmí rozdělávat bez souhlasu provozního oheň. 

 • ●  Veškeré prostory domu jsou kompletně nekuřácké. 

 

E. Protipožární pravidla a protipožární opatření:

 • ●  Host převzetím klíčů od apartmánu bere na vědomí požární a poplachové směrnice v plném rozsahu a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Tyto směrnice jsou vyvěšeny v každém apartmánu. 

 • ●  Dům je kompletně nekuřácké zařízení, platí tedy přísný zákaz kouření uvnitř budovyKouřit lze jen na vyhrazeném místě na parkovišti před domem. Nedopalky je nutno umisťovat do příslušné nádoby. 

 • ●  V celém domě je zakázána manipulace s otevřeným ohněm. 

 • ●  Na dobře přístupných a viditelných místech je objekt vybaven přenosnými hasicími přístroji. Všemi instalovanými přenosnými hasicími přístroji lze hasit i zařízení pod elektrickým proudem. 

 • ●  Hasicí přístroje použijte pouze při požáru! Jakékoliv poškození nebo dokonce použití hasicích přístrojů v jiných situacích (nedbalost, vandalství, přístup dětí...) bude nutno uhradit. To znamená úhradu nového hasicího přístroje a nákladů na čištění prostor. 

Vážení hosté, žádáme vás tímto o dodržování pokynů uvedených v provozním řádu a věříme, že se výše uvedená omezení setkají s vaším pochopením. Omezení musela být přijata proto, abychom mohli vytvořit dobré podmínky pro pobyt všem hostům.

 

Jindřichův Hradec 22.7.2023