Wellness

Provozní řád privátního WELLNESS

Privátní wellness apartmány Nežárka je primárně určen pro ubytované hosty, služby však může využít i veřejnost.
Rezervace jsou možné po telefonické dohodě na tel. 728 37 70 37.

Tento řád slouží k dodržování platných předpisů a norem, ochraně zdraví a bezpečnosti návštěvníků privátního WELLNESS „Apartmány Nežárka“ (dále jen „wellness“)

Zaplacením vstupu do wellness, návštěvník stvrzuje, že se řádně seznámil s provozním řádem a souhlasí s jeho obsahem.

PROVOZOVATEL:
Prevedent s.r.o.
Radniční133/1, 370 01 Jindřichův Hradec
IČ : 24284980, IČO: CZ24284980
ODPOVĚDNÁ OSOBA: Lukschal Martin
Telefon : +420 728 37 70 37
Email : ubytovani@apartmanynezarka.cz


Veškeré provozovatelem potvrzené rezervace jsou závazné.

Storno poplatky za zrušení rezervace zákazníkem:

Rezervace zrušená více než 24 hodin před započetím rezervované služby je bez storno poplatku.

Za zrušení rezervace méně než 24 hodin před započetím rezervované služby bude účtován storno poplatek ve výši 50% z ceny rezervace.

Za zrušení rezervace méně než 12 hodin před započetím rezervované služby bude účtován stornopoplatek ve výši 100% z ceny rezervace. Úhradu storno poplatku lze učinit hotově, převodním příkazem nebo kartou.


Vstup do wellness

1. Provozní doba wellness: dle telefonické dohody předem na tel. 728 37 70 37. Vstupem do prostoru wellness je každý návštěvník povinen dodržovat ustanovení tohoto Provozního řádu.

2. Děti ve věku 1 – 3 let mají zákaz vstupu do wellness. Děti do 18 let musí být pod neustálým dohledem osoby starší 18 let.

3. Za osoby do 18 ti let nese plnou odpovědnost jeho zákonný zástupce.

Vířivka, Infrasauna

Vířivá vana a infrasauna má mnoho pozitivních účinků. Prospěšné i nežádoucí účinky infrasauny jsou popsány na našich webových stránkách www.apartmanynezarka.cz . Ať už se jedná o fyzickou úlevu pro tělo, nebo o psychickou úlevu pro mysl. Pokud máte nějaké vážné zdravotní obtíže, proberte se svým lékařem, zdal-i je pro vás koupání ve vířivce nebo pobyt v infrasauně vhodný. Vodoléčbu či infrasaunu vám možná sám doporučí.

Vířivku a infrasaunu po každém návštěvníkovi čistíme a provádíme důkladnou dezinfekci vany a trysek a prostor infrasauny. Teplotu vody nastavíme na přání (max. 37°C).

Pokyny pro návštěvníky vířivky:

1. Do vířivky je povinen vstupovat návštěvník bos a v plavkách (nejsou povoleny zejména kraťasy, šortky a trenýrky s kapsami včetně kovových či plastových ozdob). Pokud děti od 4 let nosí pleny, je nutné, aby vstupovali do vířivky s plenou do vody.

2. Před vstupem do vířivky a infrasauny je návštěvník povinen řádně se umýt mýdlem a osprchovat.

3. Personál každému návštěvníkovi názorně předvede jak zapnout trysky a perličku.

4. Do vířivky vstupujte s maximální opatrností. Stejně si počínejte i při vystupování.

5. Při relaxaci klient sedí klidně a chová se tiše. Při přemisťování do dalších sedaček se pohybuje pomalu, aby nedocházelo k přetékání vody.

6. Jeden cyklus trvá cca 20 minut, poté se trysky i perlička vypnou. Doporučujeme alespoň na 10minut opustit vířivku, osušit se a relaxovat na lůžku.

7. Po posledním cyklu stráveným ve vířivce a před odchodem z prostor wellness je vhodné odpočívat alespoň 20 minut.

8. Provozovatel neručí za případné zdravotní problémy způsobené využitím wellness. Jedná se zejména o osoby, kterým charakter jejich onemocnění neumožnuje využít všechny služby poskytované v prostorách wellness

9. Zákaz vstupu do prostor wellness:

- osobám s horečkou, zánětem očních spojivek, kožními nebo přenosnými nemocemi, střevními akutními potížemi, parazity, vyrážkami, otevřenými nezhojenými ranami, nemocemi provázenými výtokem a jiným bacilonosičům

- osobám zahmyzeným, opilým nebo pod vlivem drog a zvířatům

- se skleněnými předměty, jehlami, žiletkami a jinými ostrými předměty

Osoby nerespektující tento Provozní řád či osoby nedbající pokynů obsluhy, mohou být bez náhrady z prostor wellness vykázány.


Práva a povinnosti návštěvníků

1. Každý návštěvník je oprávněn využívat všech relaxačních prostor, které si objednal a uhradil, včetně konzumace nápojů zakoupených na recepci. Jejich úhradu (dle nápojového lístku) provede po

skončení relaxace u obsluhy wellness.

2. Každý návštěvník je povinen dodržovat osobní čistotu a zachovávat čistotu všech míst a zařízení wellness a při svém jednání dbát bezpečnosti vlastní i ostatních.

3. Před vstupem do wellness je každý návštěvník povinen se umýt mýdlem a řádně se osprchovat bez plavek, totéž platí po každém použití WC.

4. Předměty nalezené v prostorách wellness je nálezce povinen odevzdat obsluze wellness centra, kde bude proveden zápis do knihy nálezů.

5. Návštěvníci jsou povinni šetřit zařízení wellness. Jsou povinni hradit škody nebo ztráty, které byly jejich vinou způsobeny.

6. Přání a stížnosti, týkající se provozu wellness, mohou návštěvníci uplatnit u obsluhy nebo přímo u provozovatele.

7. Návštěvníci jsou povinni opustit wellness prostory v čase, který měli rezervovaný a nebudou blokovat prostory wellness nově příchozím hostům.

8. V celém prostoru wellness platí zvýšené riziko uklouznutí, proto je každý návštěvník povinen se pohybovat pomalu a zvolna, aby předešel možnosti úrazu sobě, či ostatním. Po prostorech wellness je doporučeno se pohybovat bos, popřípadě ve vlastní čisté ochranné obuvi s protiskluzovou úpravou.

9. Při úrazech, poraněních a nevolnosti je nutné přivolat obsluhu, která případně přivolá lékařskou pomoc.

10. Provozovatel wellness nenese odpovědnost za poranění a úrazy, které si způsobili návštěvníci sami svou neopatrností.


Zakázané činnosti ve wellness

- kouřit a manipulovat s otevřeným ohněm

- chovat se způsobem, který ohrožuje bezpečnost a pořádek, rušit klid návštěvníků druhé relaxační zóny

- běhat po prostorech wellness

- volat o pomoc bez příčiny

- znečišťovat vodu a ostatní prostory pliváním, odhazováním odpadků apod.

- konzumovat potraviny

- vnášet do wellness vlastní nápoje, v obou relaxačních zónách je možnost zakoupení nápojů ve vhodných obalech na recepci

- vstupovat do vířivky či saun se žvýkačkou

- vnášet do vířivky nebo saun skleněné předměty a jiné předměty ohrožující bezpečnost návštěvníků

- vodit do areálu psy nebo jiná zvířata

- vnášet do prostor wellness nafukovací předměty

- používat kosmetické přípravky jako jsou oleje nebo různé masážní krémy.


Vyloučení z návštěvy wellness

Z wellness bude vykázán každý návštěvník, který přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto provozního řádu nebo neuposlechne pokynů obsluhy, nebo se chová jiným nepřístojným způsobem.


Hygiena

Po každém návštěvníkovi jsou všechny povrchy ošetřeny příslušnými dezinfekčními prostředky.

Trysky vířivky jsou též vždy vydezinfikovány. Čistotu a kompletní výměnu vzduchu zajištuje odsávání.


Změny

Provozovatel si vyhrazuje právo na případné změny provozní doby.

V Plzni dne 16. 11. 2023

Provozovatel a odpovědná osoba: Martin Lukschal

foto

Infrasauna - Terapeutické účinky tepla


6 nejdůležitějších účinků infrasauny:

1. Detoxikace

Pocení je tím nejpřirozenějším způsobem, jak se tělo zbavuje toxinů. Díky infrasauně to jde navíc jednoduše a rychle. Tím jak se do těla dostává v silně industrializované společnosti více toxinů z jídla a ovzduší, stává se infrasauna stále více užitečným pomocníkem.

2. Relaxace

Mezi další vítané účinky infrasauny patří příjemný pocit klidu. Díky teplu se svaly a pokožka postupně uvolňují a člověk se cítí skvěle. Prohřátí oganismu je navíc spojené s pocitem bezpečí, klidu a pohody, podobně jako když se zachumláte do peřiny. Infrasauna má také příznivý vliv na hladinu kortizolu, tzv. stresového hormonu, který se díky infračervené sauně dostává do rovnováhy.

3. Úleva od bolesti

Infračervená sauna také tiší bolesti kloubů a svalů, a to díky prohřátí organismu a zvýšené cirkulaci krve. Do jisté míry tak v tomto infrasauna supluje masáž, u které jde také o zahřátí svalů. TIP: umocněte prokrvující účinek můžete saunovými  masírovacícími prostředky >. Po infrasauně je také dobré tělo ošetřit vhodnou  kosmetikou >.

4. Pomoc při hubnutí

Často se chybně uvádí, že účinek sauny na hubnutí je nulový, protože vypocenou vodu po saunování opět doplníme. To je sice pravda, nesmíme ale zapomínat na to, že při saunování se zvyšuje srdeční tep, další energie je také vynaložena na ochlazení vnitřních orgánů. Podle  článku > v prestižním časopise Americké lékařské asociace člověk během 30 minut spálí až 600 kalorií. Proti klasické sauně není sice zvýšení srdečního tepu tak výrazné, přesto to ale vašemu spalování pomáhá. Je však nutné dodat, že sama o sobě vám žádná sebelepší sauna štíhlé tělo neudělá, k tomu je potřeba si především kontrolovat kalorický příjem.

5.Prevence a léčba zánětů

Díky zrychlenému oběhu krve, která obsahuje řadu léčivých látek, a zvýšené teplotě těla, je možné předejít mnohým zánětům.

6. Pročištění pokožky

Vylučovány jsou toxiny i přímo z pokožky – díky tomu je kůže jemnější, s krásně zdravým vzhledem.

Je skvělé, že blahodárné účinky infrasauny mohou využít i lidé, kteří mají problémy s vysokým krevním tlakem. Sice narozdíl od finské sauny nedochází ke zvýšení tělesné teploty až ke 38 °C a následně tudíž k aktivizování imunitního systému a zrychlení látkové výměny, ale infrasauna je k tělu šetrnější a k nadměrnému pocení spojeného s vyplavováním škodlivin dochází také.

 


Pozor! Infrasauna není všelék a nemůže ji použít kdokoli.


Nežádoucí účinky použití infrasauny

- pokud jste nemocní, konzultujte použití infrasauny se svým lékařem

- pokud užíváte nějaké léky, konzultujte s lékařem možnou reakci léku na infračervené záření

- nedoporučuje se zvyšování teploty tělového jádra u lidí s léčbou adrenalinem, systémovým lupus erytematosus nebo se sklerózou multiplex

- teplo se nemá používat 48 hod po akutním poškození kloubního pouzdra nebo do té doby, než dojde k redukci teploty a otoku kloubu; pokud jsou otoky kloubů chronického charakteru, léčba jakýmkoli zvyšováním teploty nemusí reagovat právě nejlépe

- intenzivní prohřátí je striktně kontraindikováno při infekcích jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu

- používání infrasauny není vhodné pro těhotné ženy

- kovový materiál, umělé klouby, kosti a jakékoli jiné chirurgické implantáty obecně odrážejí infračervené paprsky, proto nejsou tímto systémem zahřívány; nicméně je doporučena konzultace s lékařem před začátkem používání infrasauny; samozřejmě, pokud by se vyskytly bolesti kdekoli blízko implantátu, okamžitě saunování přerušte

- zahřívání bederní oblasti u žen v menstruačním cyklu může dočasně zvýšit jejich krvácení; pokud si je žena tohoto efektu vědoma, může tuto dobu bez vysazení sauny přečkat anebo po tento čas cyklu kabinu vynechat

- člověk s hemofilií nebo jinou predispozicí ke krvácivosti nesmí používat infrasaunu, respektive jakékoli jiné tepelné procedury zvyšující vasodilataci cévního systému

- lidé používáním infrasauny nepociťují bolest, a pokud ano, je používání nevhodné

- nepokoušejte se o osobní léčbu jakéhokoli onemocnění pomocí infrasauny bez konzultace s lékařem

Možnost zakoupení dárkových poukazů - lze zakoupit na recepci apartmány Nežárka v pracovní době:
PO - PÁ 9:00 - 12:00, 13:00 - 19:00, SO: 13:00 - 19:00 h.

Cena poukazu pro 2 osoby na 1 h/600,- Kč, cena poukazu pro 2 osoby na 2 h/1.000,- Kč.

foto